BEHANDLINGSPRISER:

Psykoterapi                 45 min. / 90€

Evaluerings samtal     45 min. / 80€

Stödsamtal                 45 min. / 80€

Psykoterapi serie      5x45 min. /400€

 

Betalning kontant eller per e-postfaktura.

Inhibering gjord senast 24 timmar innan mottagningsbesöket faktureras inte. 

  TIDSBOKNING:

 

 

Förfrågningar / tidsbokning per e-post:

terapiacrevita@gmail.com

eller per sms: 040-66 23 660

 

 

 

Jag erbjuder FPA- subventionerad rehabiliteringspsykoterapi.

FPA ersätter 57,60€ / 45 min. Hör dig för angående lediga platser.

För självbekostade terapibesök behövs ingen remiss.