top of page
BEHANDLINGSPRISER:

Psykoterapi                 45 min. / 90€

Evaluerings samtal     45 min. / 90€

Terapiutlåtande                      / 60€

 

Betalning kontant eller per e-postfaktura.

Inhibering gjord senast 24 timmar innan mottagningsbesöket faktureras inte. 

Försenat inhiberade samtalstider FPA-subventioneras inte.

  TIDSBOKNING:

 

 

Förfrågningar / tidsbokning per e-post:

terapiacrevita@gmail.com

eller per sms: 040-66 23 660

 

 

Jag erbjuder FPA- subventionerad rehabiliteringspsykoterapi,

varvid din andel är 32,40€ / 45 min. Hör dig för angående lediga platser.

För självbekostade terapisamtal behövs ingen remiss.

 

Ifall terapisamtalen bekostas av din försäkring, anhåller du om betalda

kostnader direkt från Försäkringsbolaget.

bottom of page