KOGNITIV BETEENDETERAPI  (KBT)

       UTTRYCKANDE (EXPRESSIV) KONSTTERAPI

Med hjälp av Kognitiv Beteendeterapi samarbetar vi under terapisamtalet med att identifiera, undersöka och vid behov förändra problemförorsakande

tanke- och beteendemönster i din vardag.

Enligt behov kan både kort och långvarig individual - eller parterapi komma på fråga. 

 

Psykoterapibehandling innebär ett respektfullt konfidentiellt samarbete, vars syfte är att stöda dig till ökad självkännedom, funktionsförmåga och livskvalitet. I samarbetet kan du färdas i ditt förflutna, din nutid och din framtid för att förmöjliga den människa du vill vara. Du lär dig också mer om hur andra tänker, känner och fungerar.

 

 

I Uttryckande Konstterapi betonas människan som sitt eget livs expert. Psykodynamiskt sett, betonas den ständiga tillväxt och utveckling du genomgår i relation till din omgivning.

 

Framom problemfokusering inriktar sig uttryckande konstterapi på att observera och undersöka fenomen i då - och nutid. Möjligheten att tillämpa olika konstnärliga uttryckssätt, även att röra sig från ett till ett annat; från bildskapande till ordkonst, som exempelvis leder till en ton eller melodi, som i sin tur leder till en kroppsrörelse, är en del av terapiarbetet.

 

Konstnärligt förhandskunnande är inte en förutsättning för att gå i konstterapi. Det skapade utvärderas inte i sig, utan det är själva skapandeprocessen som ligger i fokus. Det konstterapeutiska arbetssättet förmöjligar 

uppkomst av nya sätt att tänka och handla och

kan ge dig upplevelsen av att lyckas.