top of page

     KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA (KKT)

EKSPRESSIIVINEN TAIDETERAPIA

Kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla pyritään tunnistamaan, tarkastelemaan sekä muuntamaan sinulle ongelmia aiheuttavia ajattelu- ja käyttäytymismalleja paremmin toimiviksi. Terapia voi tilanteesta riippuen olla lyhyt- tai pitkäkestoista yksilö- tai pariterapiaa.

 

 

Psykoterapian avulla ihmistä tuetaan löytämään itseään ja voimavarojaan menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa näkymiä luottamuksellisesti tarkastellen, sekä luodaan ymmärrystä omaan ja toisten toimintaan, tunteisiin ja tarpeisiin.

 

Terapiassa voit alalla koulutetun ammattilaisen tukemana tutkiskella elämässäsi ongelmalliseksi kokemaasi, saaden uutta perspektiiviä ja muutosta edesauttavia työkaluja tilanteeseesi.

 

Ekspressiivisen taideterapian humanistinen perspektiivi painottaa sinua oman elämäsi asiantuntijana, psykodynaamisen näkökulman 

esiintuodessa sinua alati ympäristöösi peilautuvana, kasvavana ja kehittyvänä yksilönä. 

 

Terapiassa fokusoidaan nykypäivääsi 

ja menneisyyteesi kuuluvien ilmiöiden tutkiskelemiseen, ja voidaan liikkua erilaisten taiteellisten ilmaisutapojen välillä; esim. kuvantekemisestä sanataiteeseen, josta mahdollisesti musiikkiin ja/tai kehon liikkeeseen.

 

bottom of page