top of page
   - EVA WESTLING -

 

I mitt terapiarbete upplever jag mänskliga möten vara ett ständigt intressant, lärorikt och utmanande kall.

 

Som legitimerad psykoterapeut är min referensram

kognitiv beteendeterapi (KBT). I mitt arbetssätt inspireras jag även av konstterapeutiska perspektiv, såsom vid behov av användbara inslag ur andra relevanta psykoterapier. Jag har även utbildat mig till ledare av skilsmässogrupper. 

 

Min strävan är att kunna erbjuda dig ett samarbete inom vilket du kan undersöka, finna och ta de steg du behöver för att förbättra och underlätta din tillvaro, och för att alltmer kunna bli den människa du vill vara. 

 

Jag bejakar gärna välgörande lekfullhet i resonemanget, såsom ett ödmjukt accepterande av att ständigt vara på livets lärostig och därmed aldrig bli fullärd och färdig som människa.

     - UTBILDNING - 

Psykoterapeut;

kognitiv beteendeterapi (KBT) (2014-2018)

Uttryckande konstterapeut (2010-2014)

Socionom (YH, 2010)

Sjukskötare (1994)

bottom of page